Latest News & Updates

Ladies Only Mu'tamar 20/12/2014

Waxaa jira maalinta 20/12/2014 duhur kadib waqti 14:00 muxadaraad loo gu talagalay dumarka kaliyah ah Cinwaanka waa: Tarbiyada caruurta sidii asxaabta u tarbiyeen jireen.

read more...

Friday Brother Circle (Halaqa)

Every Friday at Magrib prayer we gather in the masjid to take part in our ongoing youth Friday Brother Circle best known as Halaqa. This is a ...

read more...

Sign up today to our free mailing list
Support Us